Læsning af olieprofiler!

 

Composite Grafen.doc (Word-fil)

Gennemgang af teori angående olieprofiler.ppt (Powerpoint-fil)

Composite Grafen:

 

Composite Grafen, er den graf, som man oftest ser, når der gives informationer om en olieprofil. Denne graf kan også kaldes for “ oliemængde pr. Liste graf “ idet den viser os den totale mængde olie fremad og tilbage = totale mængde olie som tilføres hver bane.

Faktisk viser den os den totale mængde olie på hver liste på banen. Kig engang på eksemplet herunder: I bunden langs med  ‘x’ aksen kan man se alle listerne sat op. Fra liste 1 i venstre side til midten liste 20 videre til liste 1 i højre side.  Langs med  ‘y’ aksen ( opad ) ses den totale mængde olie målt i micro liter.

KOSI PRO Composite Graph 

  

Den pågældede profil, som er vist her, er det man kalder USBC Sport Bowling godkendt. I Sport’s Bowling,  er ratioen defineret ved “ den gennemsnitlige mængde olie ( I units ) mellem liste 18 I venstre og 18 I højre divideret med den gennemsnitlige mængde olie ( I units ) mellem liste 3R-R7 ( liste 3 til 7 højre ) og L3-L7       ( liste 3 til 7 venstre ).

I denne graf kan vi se, at der er dobbelt så meget olie på midten af banen, som der er på kanten I både venstre og højre side. En 2 til 1 ratio. Jo lavere ratio, jo sværere vil olieprofilen spille.

Denne graf giver os altså en ide om, hvordan man skal spille banerne, men ikke hvor man skal spille dem.  

Den sidste ting, som er værd at bemærke I denne graf er olieprofilens længde og olie mængde. I dette eksempel er olieprofilen 40 fod og oliemængden 23.96 mL. Idet en bowlingbane er ca. 60 fod fra overtrædelsen til 1.keglen er der ca. 20 fod tør bane, efter de 40 fod olieprofil, som kan give kuglen mulighed for at skrue      ( friktion ).