Stævneregler/handicap

Spilleregler:

 • Spilleformat: 3 serier EU snittællende, med handicap
 • Der spilles i en seniorrække og en ungdomsrække
 • Stævnet er åbent for alle, med licens i Danmarks Bowling Forbund
 • Stævnet er godkendt af Danmarks Bowling Forbund
 • Der spilles i øvrigt under gældende turneringsregler
 • Vi opfordre til, at der spilles i klubtrøje, dog ikke påkrævet
 • Klassificeringen skal dokumenteres for at opnå handicap
 • Der er fri tilmelding – “spil så tit du vil” mod nyt startgebyr
 • Der er 10 minutters opvarmning før hver start
 • Ved ens resultater placeres den spiller højest, der har
 1. Mindst handicap
 2. Flest rigtige strikes
 3. Højeste 3. serie hhv. 2 og 1. serie
 • Der kan ikke opnås mere end 300 pr. serie
 • Har en seniorspiller flere resultater i top-10, deplaceres de laveste startende ved nr. 11
 • Har en ungdomsspiller flere resultater i top-4, deplaceres de laveste startende ved nr. 5
 • Præmier der ikke er afhentet pr. 31.03. 2020 tilfalder Bowlingklubben Brasilia
 • Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af stævneledelsen

Handicap:

 • Snit pr. 1.12 anvendes
 • Senior:
  • 85% af forskellen mellem snit og 210.
  • Der gives max 56 kegler i handicap pr. serie
 • Ungdom:
  • 75% af forskellen mellem snit og 200
  • Der gives max 60 kegler i handicap pr. serie
 • Der kan ikke opnås mere end 300 pr serie